Jste obětaví?

Prohlédněte si následujících 18 obrázků. Odpovídejte spontánně a podle citu.

1. Kterou ze tří vlastností byste nejspíš četli v tomto obličeji?

pokora

pohrdání

nejistota

2. Kterou ze tří vlastností byste nejspíš četli v tomto obličeji?

vytržení

strach

překvapení

3. Kterou ze tří vlastností byste nejspíš četli v tomto obličeji?

rezignace

podrobení

překvapení

4. Kterou ze tří vlastností byste nejspíš četli v tomto obličeji?

nedůvěra

úskočnost

ironie

5. Kterou ze tří vlastností byste nejspíš četli v tomto obličeji?

pohrdání

zlost

radost

6. Kterou ze tří vlastností byste nejspíš četli v tomto obličeji?

smutek

zloba

odpor

7. Kterou ze tří vlastností byste nejspíš četli v tomto obličeji?

zlost

strach

nedůvěra

8. Kterou ze tří vlastností byste nejspíš četli v tomto obličeji?

strach

citlivost

soustředění

9. Kterou ze tří vlastností byste nejspíš očekávali u této osoby?

věcnost

družnost

tvrdost

10. Kterou ze tří vlastností byste nejspíš očekávali u této osoby?

věcnost

družnost

tvrdost

11. Kterou ze tří vlastností byste nejspíš očekávali u této osoby?

věcnost

družnost

tvrdost

12. U kterého z rukopisů lze soudit na schopnost navazovat kontakty?

rukopis 1

rukopis 2

rukopis 3

13. Kterou ze tří vlastností byste nejspíše předpokládali u osoby s tímto rukopisem?

schopnost navazovat kontakty

zdrženlivost

egoismus

14. Která z osob je inteligentnější?

osoba 1

osoba 2

nelze rozhodnout

15. Která z tváří prozrazuje více odvahy?

tvář 1

tvář 2

nelze rozhodnout

16. Kterou ze tří vlastností byste předpokládali u osoby, která hovoří takto:

pohrdání

nedůvěra

blazeovanost

17. Kterou ze tří vlastností byste předpokládali u osoby, která hovoří takto:

plachost

smutek

veselí

18. Kterou ze tří vlastností byste předpokládali u osoby, která hovoří takto:

rozpaky

odpor

zdrženlivost

Vaše věková skupina.

14 – 16 let

17 – 21 let

22 – 30 let

nad 30 let