Jste tolerantní?

Přečtěte si pozorně následujících 24 tvrzení. U každého z nich byste měli udat stupeň vašeho souhlasu. Odpovídejte spontánně, nechte se vést citem.

1. Zlobím se, když mě uprostřed noci probudí křik dítěte sousedů.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

2. Je mi zatěžko naslouchat lidem, kteří mají zcela opačné názory než já.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

3. Ženy by neměly mít možnost pilotovat osobní letadlo.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

4. Jako personální ředitel firmy bych nezaměstnával bývalé trestance.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

5. Jako ředitel divadla bych zamezil přístup divákům, kteří by na premiéru přišli ve svetru.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

6. Neposlušné děti je nutno neustále trestat, aby se naučily poslušnosti.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

7. Všichni hippies a flákači by měli jít na dva roky na vojnu.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

8. Radikální politické skupiny by měly být zakázány, protože narušují mír.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

9. Mnoho peněz by měl vydělávat jen ten, kdo tvrdě pracuje.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

10. Můj postoj k novinkám je skeptický.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

11. Pokud možno se vyhýbám diskusím s lidmi, kteří smýšlejí jinak než já.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

12. Ženská kopaná mě nezajímá.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

13. Zahraniční dělníci by neměli mít stejná práva jako občané státu, v němž žijí.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

14. Starší lidé by se neměli oblékat příliš moderně.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

15. Jsem vůči starému skeptický.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

16. V nájemních bytech by neměl být dovolen chov velkých domácích zvířat (psů a koček).

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

17. Jako šéf firmy bych od svých spolupracovníků vždy očekával dobré výkony a osobní nasazení pro firmu.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

18. Souhlasím s pořekadlem „Kdo jednou lhal, tomu už nikdo nevěří."

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

19. Špičkoví sportovci musí při důležitých závodech vždy vykazovat špičkovou formu.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

20. Často kroutím hlavou nad módními novinkami.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

21. Při plánování dovolené by přání menších dětí neměla být brána v úvahu.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

22. Ženy by měly pít méně alkoholu než muži.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

23. Všichni drogově závislí patří do uzavřené léčebny.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

24. Jen nerad se pouštím do názorových střetů.

Souhlas:

žádný

malý

částečný

střední

silnější

silný

velmi silný

 

Vaše věková skupina.

14 – 16 let

17 – 21 let

22 – 30 let

nad 30 let