Zlepšete svou stresovou stabilitu

Během roku je člověk vystaven mnoha zátěžím, jimž se často nelze vyhnout. Americký psycholog dr. Thomas Holmes z univerzity v Seattlu sestavil tabulku nejčastějších stresových situací a zkoumal jejich vliv na tělesné a duševní zdraví. Přiřadil každému zatížení podle jeho síly stresové body. Podle jeho výzkumů by člověk během roku neměl nasbírat více než 300 stresových bodů. Při 300 bodech pozoroval již vážné symptomy nemocí (mj. srdeční záchvaty a deprese).

Pozorně si přečtěte tabulku a sečtěte své stresové body v průběhu posledních 12 měsíců.

Stresové situace

Smrt partnera

100

Rozvod

73

Rozpad manželství

65

Vězení

63

Úmrtí blízkého rodinného příslušníka

63

Nehoda nebo nemoc

53

Sňatek

50

Výpověď ze strany zaměstnavatele

47

Manželské smíření

45

Odchod do penze

45

Nemoc v rodině

44

Těhotenství

40

Sexuální potíže

39

Přírůstek v rodině

39

Změna finanční situace

38

Úmrtí blízkého přítele

37

Přemístění na jiné pracoviště

36

Větší nebo menší hádka s partnerem

35

Hypotéka nad 1 milion korun

31

Exekuce

30

Nová zodpovědnost na pracovišti

29

Syn/dcera opouští domov

29

Problémy s rodiči partnera

29

Vynikající osobní výkon

28

Manželka nastupuje do zaměstnání nebo je opouští

26

Dítě nastupuje do školy/opouští ji

26

Změna osobních návyků

24

Problémy se šéfem

23

Změna pracovní doby nebo pracovních podmínek

20

Změna bydliště

20

Změna školy

20

Změny ve volném čase

19

Změny společenského styku

18

Hypotéka nebo úvěr do 1 milionu korun

17

Změna spánkových návyků

16

Více nebo méně rodinných návštěv

15

Změna stravovacích návyků

15

Dovolená

13

Menší přestoupení zákona

11

Schopnost vyrovnat se se stresem je u každého člověka rozvinuta různě. Stresovou situaci, která jednoho člověka dokáže zlomit, zvládne jiný (s hroší kůží) bez potíží. V testu jste měli možnost zjistit svou schopnost zatížení. Stresová tabulka vám poví, kolik stresových bodů jste v uplynulém roce nasbírali. Oba údaje můžete nyní uvést do souvislosti. Pokud jste dosáhli kritického počtu bodů 300, měli byste v testu dosáhnout dobré schopnosti snášet zatížení. Jest-

liže je však vaše schopnost snášet zatížení malá, měli byste navštívit psychoterapeuta nebo psychologa.

Největší počet stresových situací se objevuje v manželství a v zaměstnání. Musíte se denně vyrovnávat se zátěžemi pracovního života. Jsou to: příliš mnoho práce, termínový tlak, chyby spolupracovníků, nutnost zaskakovat při poruchách, rušení a přerušování, příliš silný hluk, intriky kolegů, špatné vnitropodnikové klima, váš šéf vás pominul atd.

Těmto zátěžím nemůžete zabránit. Můžete však změnit svůj postoj k nim. Nesprávný postoj, který pracovní zatížení ještě zesiluje, je: přílišná ctižádost, touha po prestiži, příliš vysoké cíle, přecenění svých schopností, pomalý postup, nejistota a netrpělivost.

Zatížení je třeba zpracovat pokud možno ještě tentýž den. Neměli byste se na ně tedy nejdříve „vyspat“, ale ještě tentýž den prohovořit své potíže s přítelem nebo partnerem. Vyrovnání může přinést i odměna. Odměňte se dobrou večeří, návštěvou kina nebo dárkem, který si sami dáte.

Deset rad pro zlepšení stresové stability


1. Analyzujte svou individuální stresovou situaci a zjistěte, s čím se musíte neustále potýkat. Přemýšlejte o tom, jak těmto stresovým situacím v budoucnu zabránit.


2. Nevidíte-li možnost, jak svou individuální stresovou situaci změnit, pokuste se změnit svůj postoj.


3. Neberte tak vážné to, co vás dříve zlobilo.


4. Kompenzujte denní zátěž ještě tentýž den rozhovorem nebo odměnou, kterou si sami poskytnete.


5. Pokuste se stresovou situaci předvídat a včas se na ni připravte.


6. O víkendu zcela vypněte, i když vám vaše ctižádost nechce dopřát klidu.


7. Nespoléhejte se na dovolenou jako kompenzaci stresů. Dovolená přináší nové stresy a sama o sobě jako kompenzace nestačí.


8. Pokuste se dosáhnout obecně větší duševní vyrovnanosti. Zabývejte se např. ve volném čase koníčky, sportem nebo autogenním tréninkem.


9. Tělesné reakce na stres (bolesti srdce, nenadálé pocení, poruchy krevního oběhu, poruchy zažívání a vylučování) je nutno brát jako vážné signály, při nichž je nezbytné navštívit lékaře.


10. Zvyšujte své sebevědomí a pokuste se zaujímat optimistický postoj k životu. Několik návodů najdete v prvních dvou oddílech rad.