Jste ctižádostiví?

Pozorně si přečtěte následujících 25 vět. Na každou větu můžete odpovědět „souhlasí", „souhlasí částečně" nebo „nesouhlasí". U tohoto testu neexistují správné nebo chybné odpovědi, protože jde jen o váš názor. Odpovídejte pokud možno spontánně. Pokud by se některé otázky na vás nehodily, pokuste se vžít do situace a odpovědět spontánně a podle citu.

1. Zlobí mě, když lidé stejně inteligentní jako já dosáhnou větších úspěchů.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

2. Je pro mě velmi důležité, aby jiní lidé uznávali mé výsledky.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

3. Dívám se v televizi i na pořady, které mě zajímají méně, z nichž se však mohu poučit.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

4. Snažím se tréninkem zlepšit méně rozvinuté schopnosti.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

5. Dráždí mě řešit složitější problémy.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

6. Vždy si vytyčuji určitý cíl, kterého chci dosáhnout.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

7. Často pracuji ve volném čase.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

8. Rád bych věděl, jak zlepšit své výkony.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

9. Během školní docházky jsem nebyl tak úplně spokojen se svými výkony.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

10. Neumím prohrávat.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

11. Rád porovnávám své výkony s výkony jiných lidí.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

12. Nemohl bych se nadchnout pro činnost, která je málo uznávána.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

13. Kritiku si beru velmi k srdci.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

14. Nejsem spokojen se svými schopnostmi a vědomostmi.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

15. Ve škole jsem chtěl být premiantem.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

16. Lidi, kteří nic nedokáží, považuji za méně hodnotné.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

17. Mám rád společenské hry, protože se pokouším vždy vyhrát.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

18. Kariéra v zaměstnání je pro mě důležitější než mnohé jiné věci.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

19. Měl bych raději trochu nejistější místo s dobrými možnostmi postupu než klidné a zajištěné místo úředníka.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

20. Rád bych byl vedoucím skupiny.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

21. Člověk, který toho v životě hodně dokázal, je mi hned od počátku sympatický.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

22. Chtěl bych dosáhnout větších úspěchů než mí rodiče.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

23. Jako sportovec bych se neúčastnil závodů, kde by od počátku bylo zřejmé, že budu poslední.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

24. Jako vedoucí bych se snažil být ve všech oblastech lepší než mí spolupracovníci.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

25. Jsem se sebou spokojen, jen když odvedu dobrý výkon.

souhlasí

souhlasí částečně

nesouhlasí

Vaše věková skupina.

14 – 16 let

17 – 21 let

22 – 30 let

nad 30 let