Jste optimisté?

Posuďte každý z následujících obrázků. Ve vedlejší tabulce je vždy šest výrazů, které by mohly charakterizovat zobrazenou situaci. Označte pokaždé jedno z obou políček za slovem. Měli byste se přitom vyjadřovat zcela spontánně a na základě citu. Pokud se podle vašeho názoru výraz hodí k situaci, označte „ano“, pokud se nehodí, označte „ne“.

1 .

 

ano

ne

radost

starost

nejistota

veselí

důvěra

skepse

2 .

 

ano

ne

starosti

hádka

uvolnění

skepse

radost

napětí

3 .

 

ano

ne

krása

tíseň

nebezpečí

radostné očekávání

důvěra

strach

4 .

 

ano

ne

radost

bezradnost

důvěra

potěšení

obavy

neštěstí

5 .

 

ano

ne

agrese

nebezpečí

veselí

mírumilovnost

radost

napětí

6 .

 

ano

ne

důvěra

radost

hádka

tíseň

zábava

nepříjemnost

7 .

 

ano

ne

skepse

naděje

rezignace

obavy

štěstí

radost

8 .

 

ano

ne

nebezpečí

úlek

radost

svěžest

krása

neštěstí

9 .

 

ano

ne

zaraženost

veselí

rezignace

zklamání

radost

důvěra

10 .

 

ano

ne

uvolnění

zklamání

lítost

hádka

neradostná zpráva

veselí

11 .

 

ano

ne

nepříjemnost

nevina

důvěra

zklamání

deprimovanost

ulehčení

12 .

 

ano

ne

zklamání

radost

veselí

skepse

smutek

štěstí

13 .

 

ano

ne

rozpaky

zábava

humor

zklamání

lítost

pobavení

14 .

 

ano

ne

nebezpečí

veselí

agresivita

neštěstí

mírumilovnost

napětí

15 .

 

ano

ne

neúnavnost

starosti

rozkoš

agresivita

veselí

potěšení

16 .

 

ano

ne

hádka

humor

skepse

agresivita

důvěra

napětí

17 .

 

ano

ne

humor

obavy

ztráta

důvěra

nepříjemnost

skepse

18 .

 

ano

ne

radost

skepse

zábava

nebezpečí

strach

očekávání

Vaše věková skupina.

14 – 16 let

17 – 21 let

22 – 30 let

nad 30 let