Správná ctižádost

Ctižádost je touha a snaha o výkony, které jsou jinými uznávány a oceňovány. Tyto výkony mají z psychologického hlediska zvýšit vlastní hodnotu a posílit sebevědomí. Přehnaná ctižádost může být symptomem toho, že jimi mají být před námi Samými zakryty pocity méněcennosti.

Vysoká výkonová motivace není vrozená, je produktem vlivů výchovy. Snažení společnosti o výkony a úspěch posiluje učitele a rodiče v jejich výchově k ctižádosti.

Méně známý je poznatek, že přílišná ctižádost škodí výkonnosti. Americký vědec R. G. Stennett provedl zajímavý experiment a prokázal, že přílišná snaha o dosažení výsledku se negativně odráží na výkonu.

Testované osoby měly vyřešit jednu úlohu, byly však rozdílně motivovány. První skupině bylo řečeno, aby úlohu vyřešili jen proto, aby prověřili úlohu samu. Byla tak produkována jen malá ctižádost.

Druhé skupině byla za úspěšné řešení slíbena odměna 25 centů (tedy asi 8 Kč). Byla produkována střední ctižádost.

Třetí skupina byla instruována, aby pracovala co možná nejrychleji, aby ještě zkrátila doposud potřebný minimální čas na řešení. Mimo to jim bylo za úspěšné řešení slíbeno 5 dolarů (tedy asi 150 Kč). U této skupiny osob byla tedy probuzena silná ctižádost.

Vyhodnocení experimentu ukázalo, že nejlepších výsledků bylo dosaženo při střední ctižádosti. Při silné ctižádosti působí na výkonnost negativně nadměrné emocionální vzrušení. Vztah mezi silou motivace a výkonem ukazuje graf.

Příliš silná ctižádost se projevuje negativně nejen na rozvoji výkonnosti. Působí rušivě i v oblasti navazování kontaktů, protože lidé s velmi silnou ctižádostí mají sklon k egoistickému chování vůči okolí při prosazování svých cílů. Koncentrují se jednostranně na své cíle a jsou proto málo otevření vůči jiným lidem.

Deset tipů pro „zdravou“ ctižádost


1. Zdravou, vaší osobě odpovídající ctižádost poznáte podle toho, že dosahujete velkých výkonů, aniž byste se přitom cítili přetížení.


2. Vyhněte se očekávání přehnaných úspěchů, stavte si realistické cíle, kterých jste schopni dosáhnout.


3. Z příliš silné ctižádosti byste mohli i onemocnět. Stavíte-li si příliš vysoké cíle a hlodá-li ve vás nadměrná, nenaplnitelná ctižádost, mohou být výsledkem žaludeční vředy a střevní potíže.


4. Pokud nemohou být naplněna očekávání vašeho okolí, může to poškodit vaše sebevědomí. To může opět vést k přemrštěné ctižádosti. Zkoumejte proto, zda jsou na vás kladeny „realistické" požadavky. V opačném případě byste se měli bránit.


5. Čas od času potřebujete úspěch, který je podmíněn velkou námahou a nikoli rutinou. „Výkonový stres" by však neměl být trvalý.


6. Stavte si cíle, u nichž úspěch vaší práce bude patrný. Výkony, které nevedou k viditelnému výsledku, jsou jako úspěch málo hodnoceny.


7. Nemrhejte svými silami při hektickém nasazování vašich schopností. Mohli byste získat pověst šplhouna.


8. Čas od času vložte „tvůrčí přestávku", během níž si odpočinete od námahy. Jen tak můžete svých sil využívat optimálně. Nikdo nedokáže nepřetržitě podávat vysoké výkony.


9. Pokud dosáhnete viditelného, velkého úspěchu, může vám hrozit „vavřínový efekt", tzn. že budete příliš dlouho spát na vavřínech.


10. Malé úspěchy obvykle povzbuzují k novým výkonům. Úspěch posiluje vaši výkonnost, jestliže si udržíte střední motivaci.