Zlepšete svou znalost lidí

Každý člověk má na základě svých životních zkušeností více či méně rozvinutou znalost lidí. Tato intuitivní schopnost se v průběhu života prohlubuje. Svou znalost lidí tedy budete trénovat nejlépe ve styku s lidmi přesným pozorováním.

Dbejte na mimiku, gesta, způsob mluvy a výraz těla lidí ve svém okolí. Přijímejte signály vědomě otevřenýma očima a ušima, abyste tak bystřili své smysly pro jemnosti.

Studujte mimické reakce i při rozhovorech v televizi. Zde můžete sledovat lidi, kteří nám chtějí něco věcně sdělit, kteří se často snaží i zakrýt své pravé názory a pokoušejí se s diplomatickým umem vykličkovat. Dbejte na úsporná, ale zrádná znamení mimiky, gest a hlasu. Působí dotazovaný optimisticky, neutrálně nebo poznáváte lehkou depresi? Projevují se zbytečnými pohyby rukou (drbání na hlavě, tření tváří, bubnování prsty) symptomy nervozity a nejistoty? Je výběr slov spontánní, zaujatý nebo rozvážný, pomalý, opatrný? Z těchto znamení můžete vyvodit zajímavé závěry pro míru své důvěry nebo opatrnosti.

Znalost lidí je vystavena mnoha omylům a možnostem podvodu. Těmto klamům velmi snadno podléháme, protože jsou nevědomé, jako např. „halo-efekt". Potkáte třeba velmi sympatického člověka a od prvního okamžiku máte sklon připisovat mu nejrůznější pozitivní vlastnosti. A naopak charakter člověka, který vám není sympatický, se vám jeví mno-

hem negativněji. Pocity sympatie tedy zkreslují vaši znalost lidí.

Velkým zdrojem chyb při hodnocení jsou předsudky. Umělci jsou považováni za bohémy, profesoři za roztržité a studenti za levicově orientované. Předsudky o určitých tělesných rysech mohou vést k následujícím výrokům: hezké ženy jsou hloupé, vysoké čelo svědčí o inteligenci, orlí nos značí odvahu, masité rty smyslnost. Tyto předsudky jsou sice příjemně zjednodušující, avšak na jejich základě docházíme k mylným závěrům.

Velmi rozšířený a záludný omyl spočívá na „projekčním klamu". Lidé mají sklon vidět u lidí, kteří se podobají již známé osobě (např. vzhledem nebo sociálním postavením), podobné vlastnosti. Vlastnosti známé osoby jsou promítány do neznámé cizí osoby. Příklad: Pan Černý potkal na jakémsi setkání padesátiletého pana Novotného, který se postavou a výrazem obličeje podobal jeho někdejšímu šéfovi, s nímž si pan Černý ale nerozuměl, protože byl cynický a autoritativní. Pan Černý hleděl na pana Novotného velmi skepticky a vyhýbal se rozhovoru, protože si do něj promítl vlastnosti „cynický a autoritativní". Pan Novotný je však velmi přátelský a vůbec není autoritativní. V tomto případě zklamala páně Černého znalost lidí na základě „projekčního klamu".

Deset tipů pro zlepšení znalosti lidí


1. Nehodnoťte cizí lidi příliš rychle. Nechte si čas na jejich lepší poznání a pozorování.


2. Při rozhovoru pozorujte nevědomé signály mimiky, gestikulace, hlasu a způsobu mluvy, abyste bystřili své smysly.


3. Osvoboďte se od předsudků, na cizího člověka nahlížejte neutrálně.


4. Dávejte si pozor, je-li vám nějaká osoba sympatická nebo nesympatická, protože jste v nebezpečí, že se budete dívat šedými nebo růžovými brýlemi.


5. Pokud je vám někdo nesympatický, měli byste jej velmi pozorně studovat, abyste přišli na to, z čeho tento pocit pramení.


6. Pokud vám jiná osoba někoho připomíná, musíte mít svou znalost lidí obzvlášť pod kontrolou, abyste si do ní nepromítli nesprávné vlastnosti.


7. Nepokoušejte se v cizích osobách vidět „typy“. Vaše hodnocení se silně zjednodušuje.


8. Každý člověk je individuální bytost s nezaměnitelnými pocity a vlastnostmi.


9. Nepokoušejte se pouze zjistit, jaký ten člověk je, pátrejte i po důvodech jeho chování.


10. Znáte-li zkušenosti a zážitky některé osoby, víte více o jejím pohledu na svět a můžete lépe pochopit její chování. Pokuste se pochopit strukturu osobnosti a charakter. Pak můžete svou znalost lidí využít pro optimální jednání s nimi.