Testy osobnosti
Zdarma a bez SMS

Jste sebejistí?

Pozorně si přečtěte následujících 32 vět. Na škále vždy vyznačte, jak často o tomto problému přemýšlíte.

U každé věty označte jak často se daným problémem zabýváte. Odpovídejte spontánně a nechte se přitom vést pokud možno jen svými city. Buďte poctiví sami k sobě.

1. Přál bych si, aby mé mí bližní více chválili.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

2. V zaměstnání mám pocit přetížení.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

3. Myslím-li na svou budoucnost, mám nedobrý pocit.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

4. Mnozí lidé mě nepovazuji za příliš sympatického člověka.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

5. Jsem méně výkonný a iniciativní než druzí.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

6. Přemýšlím o tom, zda všechny mé myšlenky jsou normální.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

7. Mám strach, že si udělám ostudu.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

8. Jiní lidé vypadají lépe než já.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

9. Bojím se mluvit před cizími lidmi.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

10. Mnohé z toho, co začnu, se nevydaří.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

11. Rád bych věděl, jak s jinými lidmi vést milý a zábavný rozhovor.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

12. Rád bych měl větší sebedůvěru.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

13. Přemýšlím o tom, jak dosáhnout většího uznání svých bližních.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

14. Jsem příliš skromný.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

15. Jsem ješitný.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

16. Většina lidí mne nehodnotí správně.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

17. Chybí mi někdo, s kým bych mohl hovořit o osobních problémech.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

18. Lidé ode mne očekávají příliš mnoho.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

19. Lidé se málo zajímají o to, co dělám.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

20. Snadno upadám do rozpaků.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

21. Mám pocit, že mi většina lidí nerozumí.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

22. Necítím se bezpečný ve svém okolí.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

23. Často si dělám zbytečné starosti.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

24. Mám nedobrý pocit, vstupuji-li do místnosti, kde je již více osob.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

25. Mám pocit, že o mně lidé za mými zády hovoří.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

26. Necítím se zcela ve své kůži.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

27. Myslím si, že většina lidí to má snazší než já.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

28. Mám obavu, že se mi přihodí něco nepříjemného.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

29. Přemýšlím o tom, jak se ke mně chová mé okolí.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

30. Rád bych snadněji navazoval kontakty.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

31. V diskusi promluvím jen tehdy, jsem-li přesvědčen o správnosti toho, co říkám.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

32. Přemýšlím o tom, zda jsem schopen splnit očekávání společnosti.

nikdy

zřídka

někdy

často

velmi často

Vaše věková skupina.

14 – 16 let

17 – 21 let

22 – 30 let

nad 30 let